Rijkevorsel Hoogstraatsestwg. 14 03/314.11.34

 


Als service en kwaliteit voor u belangrijk zijn, dan bent u bij

" Fietsen Lauryssen Bart "

op het juiste adres
Voor al onze fietsen staan wij u bij met ons advies en jarenlange ervaring.


Privacy verklaring

Contactgegevens

Fietsen Lauryssen Bart 

Hoogstraatsesteenweg 14   2310 Rijkevorsel     +32 33141134

B.T.W nr | BE0632 678 243

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fietsen Lauryssen Bart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam , Adresgegevens , Telefoonnummer , E-mailadres , Facturatiegegevens, Paspoort

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om alzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- Het afhandelen van uw aankopen van onze goederen.
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Fietsen Lauryssen Bart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bart Lauryssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bart Lauryssen verstrekt uitsluitend aan derden , alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u ,of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens
De klant kan zijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen door een gedagtekende brief te richten tot .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bart Lauryssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.
Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .Voor meer informatie hieromtrent verwijst Bart u graag door naar de website van de  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl]. De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)

Geautomatiseerde besluitvorming
Fietsen Lauryssen Bart neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Bart Lauryssen gebruikt een

*elektronisch betaalsysteem via Worldline : dit om betalingen met bankkaart te kunnen verrichten in onze zaak ,voor meer informatie zie Worldline.

* Payconiq ,dit om eenvoudige kleine betalingen te kunnen verrichten in onze zaak.
Voor meer info verwijzen we u door naar  Payconiq ( zie gebruikersvoorwaarden en privacy statement ) Privacy-Payconiq    

Cookies en vergelijkbare technieken

Hiervoor verwijzen we u door naar ons Cookie Policy

Wijziging van Privacy verklaring

Fietsen Lauryssen Bart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring . Laatste aanpassingen 02-10-2020 .

 

Disclaimer

Door het bezoek en het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

De inhoud van de site kan te allen tijde aangepast worden zonder aankondiging.Het kan echter voorkomen dat de inhoud van de website niet actueel is of foutieve informatie bevat.

Fietsen Lauryssen Bart geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De hyperlinks naar andere websites worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. Fietsen Lauryssen Bart kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Niets uit deze website (tekst , foto's of andere publicaties) mag zónder vooraf verstrekte toestemming gekopieerd worden.

 Liv Logo

prorace

 

Qwic

Victoria 

Zanatta

 

Cortina trans

 

Fietsen Lauryssen Bart

Hoogstraatsesteeweg 14

  2310 Rijkevorsel

B.T.W nr | BE0632 678 243

Openingsuren

dinsdag tot en met vrijdag

09u00-12u00 | 13u00-18u00

zaterdag 09u00-17u00

zondag en maandag  gesloten

Vakantieperiode van 01-08-21 tot 16-08-21 !

Contacteer ons

 

03/314.11.34

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.